Dzikir Ghafilin pengertian dan keutamaan Dzikirullah lengkap

Dzikir Ghafilin pengertian dan keutamaan Dzikirullah lengkap.

Dzikir Adalah salah satu cara untuk bisa selalu ingat Akan kebesaran dan kuasa Allah SWT dengan cara melafadzkan Asma - Asma kebesaran Allah SWT atau dengan bacaan yang mengandung puji - pujian terhadap Allah aza wajalla.


Sudah sepantasnya sebagai Manusia yang tidak luput dari Alpa dan lupa ,kita harus selalu memperbarui atau menjaga keimanan kita, dengan dzikir inilah kita berusaha untuk lebih dekat atau taqrub ilallah.

Dzikirullah juga sering dijadikan sebagai sarana meditasi ,penenang jiwa ,dan Intropeksi atas segala dosa diri.

Pengertian Dzikir ghafiliin

Secara harfiah, dzikir berarti menyebut, menuturkan, mengingat, atau mengerti perbuatan baik. Menurut istilah, sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedi Islam dzikir adalah ucapan lisan, gerakan raga maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Zikir juga dimaknai sebagai upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah.

Caranya dengan selalu ingat kepada-Nya. Zikir mengeluarkan seorang mukmin dari suasana lupa, untuk kemudian masuk dalam suasana musyahadan (saling menyaksikan) dengan mata hati.
Hal ini disebabkan adanya dorongan rasa cinta yang mendalam kepada Allah SWT.

Pembagian zikir
Seorang sufi besar, Ibnu Athaillah al-Sakandari (penulis kitabb Al-Hikam ) membagi zikir kepada tiga bagian.

Pertama, zikir jali  Artinya jelas atau nyata.

Kedua, zikir khafi zikir yang artinya samar-samar.

Ketigazikir haqiqi atau yang sebenar-benarnya.

Pembagian dan tingkat Dzikir

Zikir jali .
Dzikir Jali dalah perbuatan mengingat Allah SWT dalam bentuk ucapan lisan, yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah.

Dzikir ini diucapkan dengan suara jelas untuk menuntun gerak hati. Misalnya, dengan mengucapkan tahlil ( La Ila-ha Illa Allah ), tasbih ( Subhana Allah ), takbir (Allahu Akbar ), membaca Alquran, dan doa lainnya.

Dzikir ini ada yang sifatnya terikat dengan waktu, tempat atau amalan tertentu lainnya. Misalnya, ucapan dalam shalat, saat melaksanakan manasik haji, doa-doa yang diucapkan ketika akan makan, sesudah makan, akan tidur, bangun tidur, dan sebagainya.

Ada juga yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Misalnya mengucapkan tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir di mana saja dan kapan saja.

Zikir khafi 

Dzikir Kahfi dilakukan secara khusuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan maupun tidak. Orang yang sudah mampu melakukan zikir seperti ini hatinya akan merasa senantiasa memiliki hubungan dengan Allah SWT. Ia selalu merasakan kehadiran Allah SWT kapan dan di mana saja.

Dalam dunia sufi ada ungkapan bahwa seorang sufi ketika melihat sesuatu benda apa saja, yang dilihatnya bukan benda itu, melainkan Allah Ta'ala.
Ini bukan berarti benda itu "adalah" Allah SWT.

Pandangan dari sang sufi jauh menembus melampaui pandangan matanya.
Ia melihat bukan saja benda itu tapi juga menyadari akan adanya Khalik yang menciptakan benda itu.

Zikir haqiqi

Dzikir ini dilakukan oleh seluruh jiwa-raga, kapan dan di mana saja, dengan memperketat upaya untuk memelihara seluruh jiwa-raga dari larangan Allah SWT dan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.

Setelah kita mengetahui pengertian dan tingkatan - tingkatan Dzikir, berikut adalah pengertian Dzikir Ghafilin.

Mengenal Dzikir Ghafilin
Selain konsep Dzikir diatas ada salah satu Dzikir yang populer di kalangan masyarakat Nahdliyin (Nu) yaitu Dzikir Ghafiliin .

Dzikir Ghafilin memiki arti Dzikirnya / ingatnya orang-orang yang lupa dengan Allah ,Untuk orang-orang yang senang/ ingin bisa dikumpulkan dengan para kekasih Allah (Auliyaullah)

 “Dzikrul Ghofilin” bermula sejak tahun 1960, yang digagas oleh tiga kiai yakni :

Kiai Hamid Pasuruan.
Kiai Hamim Jazuli.
Kiai Achmad Shiddiq.

Bacaan Dzikir Ghafilin lengkap :

Dzikir ghafilin adalah sarana manusia yang lalai akan Tuhan (allah) untuk kembali dalam bentuk penghambaan dan mengagungkan tulus hanya kepada Allah SWT
Berikut Rangkaian Dzikir Ghafilin yang bisa Anda sekalian pelajari :

Pertama lafadzkan Basmallah ,istighfar dan syahadat.
سْمِ اللّٰـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَسْتَغْفِرُ اللهِ الْعَظِيمْ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

BISMILLAAHIR ROKHMAANIRRAKHIIM
ASTAGHFIRULLAHAL ‘ADZIIM………3X
ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LASYARI KALAH
WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULULLUH…3 X

Kemudian dilanjutkan dengan Tawasul ;

ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ...
ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻰ ....
ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ  
ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﻮﻯ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ .... 
ﻭﺛﻢ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎﺳﺮﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺟﻤﺒﺮ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩﻟﻬﺎﺭ ﻭﺍﺗﻮﺟﻮﻋﻮﻝ ﻛﻮﻧﻮﻉ ﻓﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪ ﻛﺎﺟﻮﺭﺍﻥ ﻣﺎﻛﻼﻉ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻈﻴﺮﻣﺎﻋﻮﻥ ﺳﺎﺭﻯ ﻋﺎﻧﺠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﻴﻢ ﺟﺰﻭﻟﻰ ‏( ﻛﻮﺱ ﻣﻴﻚ ‏) ﻏﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

Latin :
LI Ridhaa-Illah ALFATIKHAH…
WA LI SYAFAA’ATI RASUULILLAH ALFAATIKHAH…
WA LI BARAKATI WA ASRARIL QUR’AN ALFAATIKHAH…
WA BI BARAKATI ISTIMAA’IL QUR’AN WA DZIKRILGHAFILIIN ALFAATIKHAH…
ILAA KHADHRATI …

1. ANNABIYYIL MUSHTHAFA SAYYIDINAA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHALLALLAHU‘ALAIHI WASALLAM..

2. WA SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDIL QOODIR ALJAILAANI…

3. WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAMID MUHAMMADIniLGHOZALI…

4. WA SAYYIDISY SYAIKH ALKHABIB‘ABDILLAAHI BNI‘ALAWI ALKHADDAD RADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…


ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ، ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺤﻴﻢ، ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻳﺎﻙ ﻧﻌﺒﺪ ﻭﺍﻳﺎﻙ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ، ﺍﻫﺪﻧﺎ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻀﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻦ، ﺍﻣﻴﻦ

Di baca 100 kali atau untuk dibaca sebagai dzikir harian dengan perincian sebagai berikut :

BA’DA SUBUH 30 X Fatikhah
BA’DA DZUHUR 25 X
BA’DA ‘ASAR 20  X
BA’DA MAGHRIB 15 X
BA’DA ‘ISYA’ 10  X

Dilanjut dengan Doa Al fatihah dalam dzikr Ghafilin :

دﻋﺎﺀ ﻓﺎﺗﺤﺔ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ . ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﺣﻤﺪﺍﻳﻮﺍﻓﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﻭﻳﻜﺎﻓﻰ ﻣﺰﻳﺪﻩ ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﻰ ﺍﺳﺎﺀﻟﻚ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻧﻰ ﺍﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺧﻴﺮ ﻭﺍﻥ ﺗﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺧﻴﺮ ﻭﺍﻥ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻥ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ ﻻﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻥ ﺗﺤﻔﻈﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﺩﻳﺎﻧﻨﺎ ﻭﺍﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺍﻭﻻﺩﻧﺎ ﻭﺍﻫﻠﻨﺎ ﻭﺍﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﺍﺣﺒﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻨﺔ ﻭﻓﺘﻨﺔ ﻭﺑﺆﺱ ﻭﺿﻴﺮ ﺍﻧﻚ ﻭﻟﻲ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﻭﻣﺘﻔﻀﻞ ﺑﻜﻞ ﺧﻴﺮ ﻭﻣﻌﻂ ﻟﻜﻞ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ .


*AYAT KURSY*

ﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻰ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ، ﺍﻟﻠﻪ ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﻫﻮ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ، ﻻﺗﺎﺀﺧﺬﻩ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﻧﻮﻡ، ﻟﻪ ﻣﺎﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﻣﺎﻓﻰ ﺍﻟﺮﺽ ، ﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻻﺑﺈﺫﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮﻥ ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺎﺀ ﻭﺳﻊ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺭﺽ ﻭﻻﻳﺆﻭﺩﻩ ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ . ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ


*ASMA-ULKHUSNA*
ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ..…
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ، ﺍﻟﻤﻠﻚ ، ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ ، ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ، ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ، ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ، ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺮ ، ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ، ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ
، ﺍﻟﻤﺼﻮﺭ ، ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ، ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ ، ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ، ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ، ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ، ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ، ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ، ﺍﻟﺨﺎﻓﺾ، ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ، ﺍﻟﻤﻌﺰ، ﺍﻟﻤﺬﻝ، ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ، ﺍﻟﺒﺼﻴﺮ، ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ، ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ، ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ، ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ، ﺍﻟﻌﻠﻰ، ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺖ، ﺍﻟﺤﺴﻴﺐ، ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ، ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ، ﺍﻟﻤﺠﻴﺐ، ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ، ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ، ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ، ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ، ﺍﻟﺤﻖ، ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺍﻟﻘﻮﻱ، ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ، ﺍﻟﻮﻟﻲ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ، ﺍﻟﻤﺤﺼﻰ، ﺍﻟﻤﺒﺪﺉ، ﺍﻟﻤﻌﻴﺪ، ﺍﻟﻤﺤﻲ، ﺍﻟﻤﻤﻴﺖ، ﺍﻟﺤﻲ، ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ، ﺍﻟﻤﺎﺟﺪ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺍﻻﺣﺪ، ﺍﻟﺼﻤﺪ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺍﻟﻤﻘﺘﺪﺭ، ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ، ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ، ﺍﻻﻭﻝ، ﺍﻻﺧﺮ، ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﺍﻟﻮﺍﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﺒﺮ، ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ، ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻢ، ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﺍﻟﺮﺅﻑ، ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺫﻭﺍﻟﺠﻼﻝ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻡ، ﺍﻟﻤﻘﺴﻂ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ، ﺍﻟﻐﻨﻰ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ، ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ، ﺍﻟﻀﺎﺭ، ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ، ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ . ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﻳﻠﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮﺍ ﺍﺣﺪ، ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻴﺊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮ

Latin :
BISMILLAAHIRAKHMAANIR RKHIIM
HUWA ALLAHUL LADZII LAA-ILAAHA ILLA HUWA
ARRAKHMAANU Jalla Jalaaluh
ARRAKHIIMU Jalla Jalaa luh
AL MALIKU Jalla Jalaa luh
AL QUDDUUSU Jalla Jalaaluh.
AS SALAAMU Jalla Jalaa luh
ALMU’MINU Jalla Jalaa luh.
ALMUHAIMINU Jalla Jalaa luh
AL’AZIIZU Jalla Jalaaluh.
ALJABBAARU Jalla Jalaa luh
ALMUTAKABBIRU Jalla Jalaa luh.
ALKHALIQU Jalla Jalaa luh
ALBAARI-U Jalla Jalaa luh.
ALMUSHAWWIRU Jalla Jalaa luh
ALGHOFFAARU Jalla Jalaa luh.
ALQAHHAARU Jalla Jalaa luh
ALWAHAABU Jalla Jalaa luh.
ARRAZZAAQU Jalla Jalaa luh
ALFATTAAKHU Jalla Jalaa luh.
AL’ALIIMU Jalla Jalaa luh
ALQABIDHU Jalla Jalaa luh.
ALBAASITHU Jalla Jalaa luh
ALKHAFIDHU Jalla Jalaa luh.
ARRAFI’U Jalla Jalaa luh
ALMU’IZZU Jalla Jalaa luh.
ALMUDZILLU Jalla Jalaa luh
ASSAMII’U Jalla Jalaa luh.
ALBASHIIRU Jalla Jalaa luh
ALKHAKAMU Jalla Jalaa luh.
AL’ADLU Jalla Jalaa luh
ALLATHIIFU Jalla Jalaa luh.
ALKHABIIRU Jalla Jalaa luh
ALKHALIIMU Jalla Jalaa luh.
AL’ADZIIMU Jalla Jalaa luh
ALGHAFUURU Jalla Jalaa luh.
ASY SYAKUURU Jalla Jalaa luh
AL’ALYYU Jalla Jalaa luh.
ALKABIIRU Jalla Jala luh
ALKHAFIIDZU Jalla Jalaa luh.
ALMUQIITU Jalla Jalaa luh
ALKHASIIBU Jalla Jalaa luh.
ALJALIILU Jalla Jalaa luh
ALKARIIMU Jalla Jalaa luh.
ARRAQIIBU Jalla Jalaa luh
ALMUJIIBU Jala Jalaa luh.
ALWAASI’U Jalla Jalaa luh
ALKHAKIIMU Jalla Jalaa luh.
ALWADUUDU Jalla Jalaa luh
ALMAJIIDU Jalla Jalaa luh.
ALBAA’ITSU Jalla Jalaa luh
ASY SYAHIIDU Jalla Jalaa luh.
ALKHAQQU Jalla Jalaa luh
ALWAKIILU Jalla Jalaa luh.
ALQAWIYYU Jalla Jalaa luh
ALMATIINU Jalla Jalaa luh.
ALWALIYYU Jalla Jalaa luh
ALKHAMIIDU Jalla Jalaa luh.
ALMUKHSHI Jalla Jalaa luh
ALMUBDI-U Jalla Jalaa luh.
ALMU’IIDU Jalla Jalaa luh
ALMUKHYI Jalla Jalaa luh.
ALMUMIITU Jalla Jalaa luh
ALKHAYYU Jalla Jalaa luh.
ALQAYYUUMU Jalla Jalaa luh
ALWAAJIDU Jalla Jalaa luh.
ALMAAJIDU Jalla Jala luh
ALWAAKHIDU Jalla Jalaa luh.
AL-AKHADU Jalla Jalaa luh
ASH SHAMADU Jalla Jalaa luh.
ALQADIRU Jalla Jalaa luh
ALMUQTADIRU Jalla Jalaa luh.
ALMUQODDIMU Jalla Jalaa luh
ALMU’AKHKHIRU Jalla Jalaa luh.
AL AWWALU Jalla Jalaa luh
AL-AAKHIRU Jalla Jalaa luh
ADZ DZAHIRU Jalla Jalaa luh
ALBAATHINU Jalla Jalaa luh
ALWAALI Jalla Jalaa luh
ALMUTA’AALI Jalla Jalaa luh
ALBARRU Jalla Jalaa luh
ATTAWWAABU Jalla Jalaa luh
ALMUNTAQIMU Jalla Jalaa luh
AL’AFUWWU Jalla Jalaa luh
ARRA-UUFU Jalla Jalaa luh
MAALIKUL MULKI Jalla Jalaa luh
DZUL JALAALI WAL-IKRAM Jalla Jalaa luh
ALMUQSITHU Jalla Jalaa luh
ALJAAMI’U Jalla Jalaa luh.
ALGHANIYYU Jalla Jalaa luh
ALMUGHNI Jalla Jalaa luh.
ALMAANI’U Jalla Jalaa luh
ADH DHARRU Jalla Jalaa luh.
ANNAAFI’U Jalla Jalaa luh
ANNUURU Jalla Jalaa luh.
ALHAADI Jalla Jalaa luh
ALBADII’U Jalla Jalaa luh.
ALBAAQII Jalla Jalaa luh
ALWAARITSU Jalla Jalaa luh
ARRASYIIDU Jalla Jalaa luh
ASHSHABURU Jalla Jalaa luh
ALLADZII LAM YALID WA LAM YUULAD WA LAM YAKULLAHUU KUFUWAN AKHAD,LAISA KAMITSLIHII SYAIUN WAHUWASSAMII’UL BASHIIR.

DO’A BERSAMA (Doa Dzikir Ghafilin)
ﺩﻋﺎﺀ ﺑﺮﺳﻤﺎ
ﺭﺑﻨﺎ ﺍﺗﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻻﺧﺮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﺤﺔ
ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻭﺍﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ .…

Latin :
ROBBANAA AATINAA FIDDUNYAA KHASANATAW WAFIL-AAKHIRATI KHASANATAW WA QINAA ‘ADZAABANNAAR 10 X.

TAWASSUL dengan ALFATIKHAH
ILA KHADHRATI…..3 X
TAWASUL ...
JAMII’IL AMBIYAA WAL MURSALIINA WA ULIL’AZMI MINARRUSULI WA JAMII’IL MALAA-IKATIL MUQORROBIIN,’ALAIHIMUSH SHOLAATU WASSALAAM,LAHUMUL FAATIKHAH…. 3 X*SHALAWAT MUQARRABIN*

Setelah kita Membaca Dzikir ghafillin selanjutnya adalah membaa Shalawat Muqarabiin.
Berikut Bacaan Sholawat Muqarobiin beserta Arti :

ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺰﺭﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

Latin :
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDIINAA JIBRIIL,WA SAYYIDINAA MIIKAA-IL,WA SAYYIDINAA ISROFIIL,WA SAYYIDINAA ‘IZROIL,WA KHAMALATIL ‘ARSY,WA ‘ALAL MALAA-IKATIL MUQARRBIIN,WA ‘ALAA JAMII’IL AMBIYAA WAL MURSALIIN,SHALAWATULLAHI WASALAMUHUU ‘ALAIHIM AJMA’IIN ……3 X

‏ﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺷﻔﻴﻌﻨﺎ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﺯﻭﺍﺟﻪ ﻭﺍﻭﻻﺩﻩ ﻭﺫﺭﻳﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﺭ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻭﺟﺪﻭﺩﻧﺎ ﻭﺟﺪﺍﺗﻨﺎ ﻭﺍﺑﺎﺋﻨﺎ ﻭﺍﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻏﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ...
Latin :
TSUMMA ILAA KHADHRATI….
SYAFII’INAA SAYYIDISSAADAAT MUHAMMAD SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM WA -AZWAAJIHII WA AULAADIHII WADZURRIYYATIHII WA AALIHII WA ASHKHAABIHI WA KHUSHUUSHAN AHLI BADRI MINAL MUHAAJIRIINA WAL-ANSHARI RADHIYALLAHU ‘ANHUM AJMA’IINA WAJAMII’I ATBAA’IHI WASY SYUHADAA-I WAL ‘ULAMAA-I WAL-AULIYAA-I WASH SHALIKHIINA WALMUSHANNIFIINA WALMUALLIFIINA WA JUDUUDINAA WAJADDAATINAA WA -AABAA-INAA WA UMMAHAATINAA WA MALLAHU KHUQUUQUN ‘ALAINAA GHAFARALLAHU LANAA WALAHUMUL FAATIKHAH….3 X


‏ ﺛﻢ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

Latin :
TSUMMA ILAA KHADHRATI ……..
BAKHRISY SYAFAA’ATI SAYYIDINAL MAKHBUUB MUHAMMAD SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM KHOSHSHOH ALFAATIKHAH…


ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻏﻔﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻫﻮﺍﻟﻐﻔﻮﺭﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
Latin :
ISTAGHFIRUU ROBBAKUM INAHU KANA GHAFARO INAHUWAL GHAFUURURRAKHIIM
ASTAGHFIRULLAH 100 X

‏ ﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻻﻭﻝ ﺳﻴﺪ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺳﺒﻂ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﺑﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺍﺧﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺳﻴﺪﺗﻨﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺘﻮﻝ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ..
Latin :
WA TSUMMA ILAA KHADHRATI…
SULTHANIL AULIYAA-IL AWWALI SAYYIDI SYABBAABI AHLI LJANNATI SIBTHI KHAIRILBARIYYAH
ABI MUHAMMADIN SAYYIDINAL KHASANIBNI ‘ALIYYIBNI ABII THALIB WA AKHIIHISY SYAHIIDI SAYYIDINAL KHUSAIN
WA WAALIDAIHIMAA SAYYIDINAA ‘ALIYYIBNI ABII THALIB WA SAYYIDATINAA FAATHIMATAZ ZAHRA-IL BATUUL RADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…


ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻰ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﺳﻰ ﺟﻨﻜﺎﺩﻭﺳﺖ، ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻯ، ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ، ﻭﺍﺧﻴﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ، ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺑﻜﺮﻥ ﺍﻟﺸﺒﻠﻰ، ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﻮﻯ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

Latin :
WA TSUMMAA ILAA KHADHRATI....
SAYYIDISY SYAIKH MUKHYIDDIINI ABI MUHAMMAD SULTHANIL AULIYAA-I SYAIKH ‘ABDILQODIR ALJIILANIyyibni ABI SHALIKH MUSA JANKAADAUSAT WA SAYYIDISY SYAIKH MUHAMMAD BAHAA-IDDIN ANNAQSYABANDI..
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAMID MUHAMMADINILGHAZALI WA AKHIHISHSHAGHIRI SAYYIDISY SYAIKH AHMADAL GHAZALI.
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI BAKRINI SYSYIBLI
WA SAYYIDISY SYAIKH ALQUTHBILGHAUTS ALKHABIB ‘ABDILLAAHIIbni ‘ALWI ALKHADDAAD RADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…

ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻴﻔﻮﺭﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺴﻄﻤﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻲ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻯ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

Latin :
TSUMMA ILAA KHADHRATI
SAYYIDISY SYAIKH ABI YAZIID THAIFUURIbni ‘ISAA ALBASTHOMI
WA SAYYIDISY SYAIKH SYAMSIDDIINI MUHAMMADIBNIL KHANAFII
WA SAYYIDISY SYAIKH YUUSUFAbni ISMA’ILA NNABHANY
WA SAYYIDISY SYAIKH JALAALIDDINIS SUYUTHY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ZAKARIYABNIL SYARIFININNAWAWI  ADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…


 ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺮﻧﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻮﻧﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﻧﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﺩﻫﻢ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ....

Latin :
WA TSUMMA ILAA KHADHRATI…
SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDILWAHHABISY SYA’RONI
WA SAYYIDISY SYAIKH ‘ALI NUURIDDIINISY SYAUNY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBASI AHMADABNI ‘ALIYYILBUUNY
WA SAYYIDISY SYAIKH IBROOHIMABNI ADHAM
WA SAYYIDISY SYAIKH IBROOHIIMADDASUUQY  RADHIALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH...


ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺮﺳﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻮﺻﻴﺮﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﻜﺮﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺍﻟﻤﻠﻴﺒﺎﺭﻯ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺍﺭﻯ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ....
Latin :
TSUMMA ILAA KHADHRATI..
SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBASI SYIHAABIDDINI AHMADABNI ‘UMAROL-ANSHARIYYIL MURSY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHI MUHAMMAD ALBUSHIRI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABILKHASANI ALBAKRI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILAHI MUHAMMADIBNI ISMAA’IL ALBUKHARY
WA SAYYIDISY SYAIKH ZAINIDDIINIBNI ‘ABDIL’AZIIZI ALMALAIBAARI ALFANAANY
WA SAYYIDISY SYAIKH TAAJIDDINIBNI ‘ATHA-ILLAAHIISSAKANDARY RADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…


ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮﺍﻟﺴﻬﺮﻭﺭﺩﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﻣﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻻﻧﺪﺍﻟﺴﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﺗﻤﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎ ﺗﺤﻪ...

Latin :
WA TSUMMA ILAA KHADHRATI
AL-A IMMATIL ARBA’ATI ALMUJTAHIDIINA ASHKHAABIL MADZAAHIBIL ARBA’ATI WA KHUSHUUSHON
SAYYIDISY SYAIKH AL-IMAM MUHAMMADIBNI IDRIIS ASYSYAFI’I
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAFSHIN ‘UMARASSUHRAWARDI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI MADYAN ALMAGHRIBY
WA SAYYIDISY SYAIKH MUHAMMADIBNI MALIKI AL-ANDALUSI..
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAAHI MUHAMMADIBNISULAIMAN ALJAZULY
WA SAYYIDISY SYAIKH ‘IMRONABNI KHUSHOIN RADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…


ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻳﺎﺍﻳﻬﺎﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻨﻮﺍ ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ
ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ

Selanjutnya membaca shalawat nabi
SHALLALLAHU ‘ALAA MUHAMMAD 300 X

ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻣﺸﻴﺶ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﺮﺧﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺴﺮﻯ ﺍﻟﺴﻘﻄﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ....

Latin :
WA TSUMMA ILAA KHADHRATI…
AL QUTHBIL KABIIR SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDISSALAMIDIBNI MASYISY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL KHASAN ‘ALIYYIbni ‘ABDILLAHIBNI ‘ABDILJABBAAR ASYSYADZILY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI MAKHFUDZ MA’RUUFINIL KARKHIYYI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABILKHASANIS SARRIS SAQATHY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABILQASIIMIL JUNAIDI ALBAGHDAADY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBAAS AHMADAL BADAWY
WA SAYYIDISY SYAIKH AHMADAbni ABILKHUSAINIR RIFA’I
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHINNU’MAAN RADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…2 X.


ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻯ ﻭﺳﻴﺪﺗﻰ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺪﺗﻰ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﺓ ﺑﻨﺖ ﺍﺑﻰ ﻛﻼﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ
Latin :
WA TSUMMA ILAA KHADHRATI…
SAYYIDISY SYAIKH AL-IMAAMIL KHASANIBNIL ABIL KHASANI ABI SA’IIDIniL BASHRY
WA SAYYIDATI RABI’ATAL ‘ADAWIYYAH
WA SAYYIDATIL’UBAIDATI binti ABII KILAAB
RADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…


ﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻧﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺍﺳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﻔﻴﺾ ﺫﻯ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻯ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻰ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺍﻟﺤﻤﻮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

Latin :
WA TSUMMA ILAA KHADHRATI
SAYYIDISY ABI SULAIMANADDAARONY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHI LKHAARITSIbni ASADINIL MUKHAASIBI
WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL FAIDHI DZINNUUNI ALMISHRY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ZAKARIYA YAKHYAbni MU’AADZINIRROZY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI SHALIKH KHAMDUUNAL QASSHARI ANNAISAABUURY
WA SAYYIDISY SYAIKH ALKHUSAINIBNILMANSHUR ALKHALLAAJ
WA SAYYIDISY SYAIKH JALAALIDDIINIR RUUMY
WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAFSHIN ‘UMAARObniL FAARIDHIL KHAMAWIYYI ALMISHRY RADHIYALLAHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH….2X


ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻳﻦ ﺑﺬﻛﺮﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻻﻣﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻧﻮﺭﺍﻟﻠﻪ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻭﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﺗﻐﻤﺪﻫﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﺣﻤﺔ ﻭﻣﻐﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺿﻮﺍﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

Latin :
WA TSUMMA ILAA KHADHRATI.....
JAMII’IL-IKHWAANIDZDZAAKIRIINA BI DZIKRIL GHOFILIINA WADZ DZAKIRATHI WA SAAMII’NA WA SAAMI’AATI AL-KHYAA-I MINHUM WAL-AMWAAT,TAGHAMMADAHUMULLAHU BI RAKHMATIW WA MAGHFIRATIM MINALLAHI WA RIDHWAAN
LAHUMUL FAATIKHAH…2X

ﻭﺛﻢّ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻣﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻰ ﺟﺎﻭﺓ ﻭﻣﺪﻭﺭﺓ ﻭﺑﺎﻻﺧﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻮﻧﻦ 2 ﻭﻟﻰ ﺻﺎﻋﺎ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﺮﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﻣﻐﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ﻭﺍﻳﺎﻫﻢ ﻭﻳﻬﺪﻳﻨﺎ ﺑﻬﺪﺍﻳﺘﻬﻢ ﻭﻳﺤﻤﻴﻨﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﻳﻤﺪﻧﺎ ﺑﻤﺪﺩﻫﻢ ﻭﻳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻛﺘﻬﻢ ﻭﺍﺳﺮﺍﺭﻫﻢ ﻭﺍﻧﻮﺍﺭﻫﻢ ﻭﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻮﺍﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻮﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺬﻛﺮﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ .....

Latin :
WA TSUMMA ILAA KHADHRATI…
AL AKHYAA-I WAL-AMWAATI MIN JAMII’ISH SHALIKHIINA MINAL-AULIYAA-I RIJAALILLAAHIL’AARIFIINA WAL-ULAMAA-IL’AAMILIINA WA JAMII’IL -AULIYAA-I FII JAAWATA WA MADUURAH WA BIL-AKHASHSHI SUNAN -SUNAN WALISONGO AJMA’IIN WA SAA-IRISSAADAATISH SHUFIYYATIL MUKHQQIQIINA AINAMAA KAANUU MIM MASYAARIQIL-ARDHI ILAA MAGHORIBIHAA INNALLAHA YAJMA’UUNAA WA IYYAAHUM WA YAHDIINAA BI HIDAAYATIHIM WA YAKHMIINAA BI KHIMAAYATIHIM WA YUMDDUNAA BI MADADIHIM WA YU’IIDU ‘ALAINAA MIM BAROOKATIHIM WA ASRARAIHIM WA ANWAARIHIM WA ‘ULUUMIHIM FIDDARAIN,WA ILAA KHADHRATI NNABIYYIL MUSHTHAFA MUHAMMADIniL MUJTABA SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM ‘ALAA MAA NAWAS SALAFUSH SHOLIKH LAHUMUL FAATIKHAH…


ﻧﻮﻳﺖ ﺫﻛﺮﺍ ﻭﺗﻘﺮﺑﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺍﻧﻪ ..
ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ x100
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠم
ﻻﻣﻌﺒﻮﺩ ﺍﻻﺍﻟﻠﻪ ﻻﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻻﺍﻟﻠﻪ
ﻻﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻻﺍﻟﻠﻪ ﻻﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺍﻟﻠﻪ
Latin :
NAWAITUDZ DZIKRA WA FIDAA-AM MINANNAAR WA TAQORUBAN ILA ALLAH FA’LAM ANNAHU
LAA-ILAHA ILLALLAH…100 X

MUHAMMADUR RASUULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM
* LAA MA’BUUDA ILLALLAH
* LAA MAQSHUUDA ILLALLAH
* LAA MATHLUUBA ILLALLAH
* LAA MAUJUUDA ILALLAH


ﻣﻮﻻﻯ ﺻﻞّ ﻭﺳﻠّﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﺑﺪﺍ – ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻚ ﺧﻴﺮﺍﻟﺨﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ
ﻫﻮﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺮﺟﻰ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ – ﻟﻜﻞ ﻫﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﻮﺍﻝ ﻣﻘﺘﺤﻢ
ﻳﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻠّﻎ ﻣﻘﺎﺻﺪﻧﺎ – ﻻ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍﻻ ﺍﻧﺖ ﺭﺑﻨﺎ
ﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻳﺎ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻜﺮﻡ – ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻓﺎﻏﻔﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﻌﻢ
ﺭﺣﻤﻦ ﻳﺎﺭﺣﻴﻢ ﺍﺭﺣﻤﻨﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ – ﻳﺎ ﻣﻨﻌﻢ ﺍﻧﻌﻤﻨﺎ ﺩﺍﺭﻳﻦ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ
ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ – ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻨﺼﻴﺮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﻼﻟﺔ
Latin :
*MAULAA YA SHALI WA SALLIM DAA-IMAN ABADAA

* ‘ALAA KHABIIBIKA KHAIRIL KHALQI KULLIHIMI.
HUWAL KHABIIBULLADZII TURJAA SYAFAA’ATUHU

* LIKULLI HAULIM MINAL-AHWAALI MUUQTAKHIMI.
YAA RABBIBIL MUSHTHOFA BALLIGH MAQOSHIDANAA

*LAA MAQSHUUDA ‘INDANAA ILLAA ANTA ROBBANAA.
WAGHFIRLANAA MAA MADHO YAA WAASI’AL KAROMI

* MIN KATSRATIDZDZUNUUBI FAGHFIRHAA YAA MUN’IMI.
ROKHMAANU YAA RAKHIIMU IRKHAMNAA BI ROKHMATIK

* YAA MUN’IMU AN’IMNAA DAAROINI BI NI’MATIK.
KHASBUNALLAHU NI’MAL WAKIILU NI’MAL MAULAA

* WA NI’MANNASHIIRU SALLAMNAA MIN DHALAALAH.


ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ....
ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺮﺩﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ....
ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺬﻛﺮﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﻏﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ.....
ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﺧﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ....

Latin :
1. LI ROSUULILLAHI SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM LAHUL FAATIKHAH…
2. LI SHAAKHIBIL BURDAH RADHIYALLAHU ‘ANHUL FAATIKHAH…
3. LI SHAAKHIBIDZ DZIKRIL GHAFILIN LAHUMUL FAATIKHAH…
4. LI QADAAI KHAAJAATINAA WA KHAJAATIKUM MIN KHAWAA-IJIDDUNYAA WAL AAKHIRAH ALFAATIKHAH…


Terahir baca doa Dzikir ghafilin

Setelah menyelesaikan rangkaian dzikir diatas, kemudian berdoa dengan doa sebagai berikut
Doa Dzikir Ghafiliin :
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ، ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ . ﺣﻤﺪﺍﻳّﻮﺍﻓﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﻭﻳﻜﺎﻓﻰ ﻣﺰﻳﺪﻩ ﻳﺎﺭﺑّﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﺠﻼﻝ ﻭﺟﻬﻚ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ . ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞّ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤّﺪﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻦ ﺧﺮﻕ ﺑﻤﺮﻛﺒﻪ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻭﺍﺟﺮ ﻟﻄﻔﻚ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻓﻰ ﺍﻣﻮﺭﻯ ﻭﻓﻰ ﺍﻣﻮﺭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺎﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ . ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﻛّﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻮّﺿﺖ ﺍﻣﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻗﻮّﺓ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞّ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ﺻﻼﺓ ﺗﻨﺠﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﻭﺍﻻﺣﻦ ﻭﺍﻻﻫﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴّﺎﺕ ﻭﺗﺴﻠّﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺍﻻﺳﻘﺎﻡ ﻭﺍﻻﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻭﺗﻄﻬّﺮﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﺍﻟﺴّﻴّﺌﺎﺕ ﻭﺗﻐﻔﺮﻟﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺗﻤﺤﻮﺑﻬﺎ ﻋﻨّﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺎﺕ ﻭﺗﻘﻀﻰ ﻟﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﺮﻓﻌﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺗﺒﻠّﻐﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺍﻗﺼﻰ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻭﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﺯﻭﺍﺟﻪ ﻭﺫﺭّﻳّﺎﺗﻪ ﻭﺍﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺻﻠّﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﺩﻣﺎ ﻓﻰ ﻋﻠﻤﻚ ﻭﺻﻼﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻣﻠﻜﻚ ﺭﺑّﻨﺎ ﺳﻬّﻞ ﺍﻣﻮﺭﻧﺎ ﻭﺣﺼّﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪﻧﺎ ﻭﺑﻠّﻐﻨﺎ ﺍﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺭﺣﻤﻦ ﻳﺎ ﺭﺣﻴﻢ ﺭﺑّﻨﺎ ﺍﺟﻤﻌﻨﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎ ‏( ﺭﺑّﻨﺎ ﺍﺗﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭّﻓﻰ ﺍﻻﺧﺮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨّﺎﺭ x3 ) ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻗﺴﻢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺘﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻌﺼﻴﺘﻚ ﻭﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻚ ﻣﺎ ﺗﺒﻠّﻐﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﻨّﺘﻚ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﺎﺗﻬّﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻣﺘّﻌﻨﺎ ﺑﺎﺳﻤﺎﻋﻨﺎ ﻭﺍﺑﺼﺎﺭﻧﺎ ﻭﻗﻮّﺗﻨﺎ ﻣﺎ ﺍﺣﻴﻴﺘﻨﺎ ﻭﺍﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻣﻨّﺎ ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺛﺄﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻨﺎ ﻭﺍﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﻧﺎ ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺼﻴﺒﺘﻨﺎ ﻓﻰ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻛﺒﺮ ﻫﻤّﻨﺎ ﻭﻻ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﻠّﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﻌﺸﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺗﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻔﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞّ ﻭﺳﻠّﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ ﺍﻏﻠﻖ ﻭﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺤﻖّ ﺑﺎﻟﺤﻖّ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺻﺮﺍﻃﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﻖّ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑّﻚ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺰّﺓ ﻋﻤّﺎ ﻳﺼﻔﻮﻥ ﻭﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ


Syi'ir (syair) Dzikir ghafilin

Dalam tradisi Dzikir ghafilin juga terdapat Syi'ir yang sering dilantunkan sesudah atau sebelum dzikir.

Syi'ir (syair) Karya ciptaan al-Habib Ahmad bin Umar Bin-Smaith al-Hadhrami :

ﺍَﻣِﻴﻦْ ﻳَﺎﺍﻟﻠﻪْ ﻳَﺎﺭَﺣْﻤﻦُ ﻳَﺎﺭَﺣِﻴﻢْ # ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺠَﻮَّﺍﺩُ ﺍﻟْﺤَﻠِﻴﻢْ ﻭَﺍَﻧْﺖَ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤُﻌِﻲ

"Aamiin Ya Allah duh Gusti kang melasi
Njenengan Maha Loma, aris, lan mitulungi
Aamiin Ya Allah Yang Maha Menyayangi
Engkau Maha Pemurah penolong bagi kami"

ﺳَﺄَﻟْﺘُﻚَ ﺭَﺑِّﻲ ﺻِﺤَّﺔَ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐِ ﻭَﺍﻟْﺠَﺴَﺪْ # ﻭَﻋَﺎﻓِﻴَﺔَ ﺍﻟْﺄَﺑْﺪَﺍﻥِ ﻭَﺍﻟْﺄَﻫْﻞِ ﻭَﺍﻟْﻮَﻟَﺪْ
"Duh Gusti kula nyuwun sehat manah lan raga
lan waras badan kula, putra, lan keluarga
Ya Allah aku pinta sehat jiwa dan raga
Dan kesehatan badan ku, sanak dan keluarga

ﻭَﻃُﻮْﻝَ ﺣَﻴَﺎﺓٍ ﻓِﻰ ﻛَﻤَﺎﻝِ ﺍﺳْﺘِﻘَﺎﻣَﺔٍ # ﻭَﺣِﻔْﻈًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺈِﻋْﺠَﺎﺏِ ﻭَﺍﻟْﻜِﺒْﺮِ ﻭَﺍﻟْﺤَﺴَﺪْ

Lan panjang umur kanti sempurna istiqamah kareksa saking ujub, gumedhe, drengki manah
Panjang umur dan istiqamah
Terjaga dari 'ujub, sombong dan dengki hati

ﻭَﺭِﺯْﻗًﺎ ﺣَﻠَﺎﻟًﺎ ﻭَﺍﺳِﻌًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻧَﺎﻗِﺺٍ # ﻳَﻜُﻮْﻥُ ﻟَﻨَﺎ ﻋَﻮْﻧًﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻨْﻬَﺞِ ﺍﻟﺮَّﺷَﺪْ
Lan rizqi halal ingkang jembar tan kekirangan
Kang mitulungi kula ing margi kaleresan
Kumohon rizqi halal, luas, tak kekurangan
Yang menolongku dijalan kebaikan

ﻭَﺣَﻘَّﻚَ ﻋَﺮِّﻓْﻨِﻲ ﻭَﻭَﻓِّﻖْ ﺇﻟَﻬِﻰ ﻟِﻠْــــ # ــﻘِﻴَﺎﻡِ ﺑِﻪِ ﻓَﻀَﻠًﺎ ﻭَﺟُﻮْﺩًﺍ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤَﺪَﺩْ
Duh Gusti nyuwun ngertos ating haq Panjenengan Sageta njumenengi kanthi anugrah pangeran
Ajarkanlah padaku hak-Mu duhai Tuhanku
Supaya bisa kupenuhi sebab anugrah_Mu

ﻭَﻋَﺮِّﻓْﻦِ ﺣَﻖَّ ﺍﻟْﻤُﺼْﻄَﻔَﻰ ﻟِﻠْﻘِﻴَﺎﻡِ ﺑِﻪْ # ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺗُﺤِﺒُّﻪُ ﻭَﺗَﺮْﺿَﺎﻩُ ﻳَﺎ ﺻَﻤَﺪْ
Lan nyuwun ngertos dateng haqipun Kanjeng Nabi Sageta njumenengi ingkang tuan ridhoni
Dan ajarkanlah padaku hak Baginda Nabi
Agar bisa tetap pada ridha_Mu

ﻭَﻋَﺮِّﻓْﻦِ ﺣَﻖَّ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﺑِﺄَﺳْﺮِﻩِ # ﻋَﻠَﻲَّ ﻭَﻭَﻓِّﻖْ ﻟِﻠْﻘِﻴَﺎﻡِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺄَﺑَﺪْ

Lan mugi paring ngertos haqipun tiyang Islam Sageta njumenengi kula dateng haq adam
Dan tunjukkanlah kepadaku hak umat Islam
Agar bisa untun memenuhi hak anak adam

ﺑِﺠَﺎﻩِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟْﺈِﻟَﻪُ ﻭَﺳَﻠَّﻤَﺎ # ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺃﻝٍ ﺩَﺍﻡَ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠْﺄَﺣَﺪْ

Selawat salam mugi katur dateng Jeng Nabi Keluarga sedaya, Puji Lillahi Robbi
Shalawat salam tetap tercurah bagi Nabi
Dan keluarganya, bagi-Mu segala puji.


* Syi'ir(syair) Dzikir ghafilin Susunan KH Hamim Jazuli Kediri (Gus Miek) :

ﻳَﺎﺣَﻠِﻴﻢْ ﻳَﺎﺣَﻨَّﺎﻥْ ﻳَﺎﻣَﻠِﻚُ ﻳَﺎﻣُﺒِﻴﻦْ # ﻭَﻻَ ﻧَﻄْﻠُﺐُ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺇِﻟَّﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻳَﺎﻣُﻌِﻴﻦْ

Duh Gusti ingkang aris, asih, kang angratoni
Namung nyuwun ing Tuan dzat ingkang mitulungi
Duhai Yang Mahabijak, Kasih, nan Maharaja
Kami hanya mohon pada_Mu duhai maha penolong hamba

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺍﺳْﺘَﻘِﻢْ ﺫِﻛْﺮَﻧَﺎ ﻭَﺫِﻛْﺮَﺍﻟْﻐَﺎﻓِﻠِﻴﻦْ # ﻭَﺍﺟْﻤَﻌْﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺄَﺑْﺮَﺍﺭِﺧِﻴَﺎﺭِﻙَ ﺍﻟْﻔَﺎﺋِﺰِﻳﻦْ
Duh nyuwun langgeng dzikir saha dzikrul ghofilin
Mugia kita kempal tiyang sae faizin
Semoga Dzikrul Ghofilin kami terus bersambung Semoga kami kumpul bersama orang yang beruntung

ﺷَﻜَﻮْﻧَﺎﻙَ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺑَﺎﺏَ ﺿُﻌْﻒِ ﻧَﻔْﺴِﻨَﺎ # ﻟِﺘَﻐْﻔِﺮَﻧَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ ﻭَﻟِﺘُﺤْﺴِﻨَﻨَﺎ

Duh Gusti ngaturaken apese badhan kula
Mugi paring ngapunten lan sae dateng kita
Gusti, aku bersimpuh dengan kelemahanku
Berikanlah Ampunan dan sayangi aku

ﺑِﺪَﻭَﺍﻡِ ﺍﻟْﻤَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﺃَﺩِﻡْ ﻟِﻘَﺎﺀَﻧَﺎ # ﺑِﺤَﻀْﺮَﺗِﻚَ ﺇﻟَﻬَﻨَﺎ ﻳَﺎ ﺇﻟَﻬَﻨَﺎ

Mugia kula langgeng ma’rifat dateng Tuan
Tansah pinanggih kula dateng ngarsa Pangeran
Duh Gusti karuniakan ma'rifat padaku
Selalu berjumpa di hadirat_Mu

ﺳَﺄَﻟْﻨَﺎﻙَ ﺍﻟْﺈِﺳْﺘِﻘَﺎﻣَﺔَ ﻓِﻰ ﺗَﺬَﻛُّﺮِﻙْ # ﻭَﺍﺳْﺘِﻘَﺎﻣَﺘَﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺗَﺸَﻜُّﺮِ ﻧِﻌَﻤِﻚْ

Duh Gusti nyuwun langgeng emut ing Panjenengan Saha tansah nyukuri sedaya kenikmatan
Tuntun aku 'tuk mengingat-Mu sepanjang masa
Dan selalu bersyukur atas nikmat yang ada

ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢْ ﻳَﺎﻛَﺮِﻳﻢْ ﺃَﻧْﻌِﻤْﻨَﺎ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚْ # ﻳَﺎﺃَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻤِﻴْﻦَ ﺇِﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚْ

Duh Gusti Dzat Kang Loma paring kenikmatan
Duh Gusti ingkang Asih paringa kawelasan
Duhai Tuhan Dzat pemberi kenikmatan
Duhai Allah maha Pengasih curahkan kasih sayang

ﻳَﺎﻟَﻄِﻴْﻒُ ﻳَﺎﺧَﺒِﻴﺮْ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤِﺤَﻦْ # ﻳَﺎﻗَﻮِﻱُّ ﻳَﺎﻣَﺘِﻴﻦْ ﺃَﻧْﺠِﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺈِﺣَﻦْ

Duh Gusti ingkang welas, kang kiyat, lan waspada
Nyuwun wilujeng saking sedaya pancabaya
Duhai Allah Maha penyayang, Maha Kuat dan maha waspada
Kami mohon selamat dari marabahaya

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺃَﺣْﺴِﻦْ ﻟَﻨَﺎ ﻇَﺎﻫِﺮًﺍ ﻭَ ﺑَﺎﻃِﻨًﺎ # ﻣَﻊَ ﺣُﺴْﻦِ ﺍﻟﻈَّﻦِّ ﺑِﺤَﻀْﺮَﺗِﻚَ ﻳَﺎﻣَﻨَّﺎﻥْ

Pangeran Panjenengan dandosi kula niki
Lahir batin sarana manah sae kang suci
Duh Tuhan perbaikilah jiwa dan raga kami
Serta berikalah prasangka baik dalam hati kami

ﻳَﺎﺟَﻠِﻴْﻞُ ﺑِﺠَﻠَﺎﻟِﻚَ ﺃَﺛْﺒِﺖِ ﺍﻟْﺈِﻳْﻤَﺎﻥْ # ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤُﻨْﺰِﻟِﻴْﻦَ ﺃَﻧْﺰِﻝِ ﺍﻟْﻤِﻨَﻦْ

Duh Gusti Maha agung nyuwun tetepe iman
Dateng kula sadaya paring kanugrahan
Duhai Yang Maha agung, tetapkanlah imanku
Limpahkanlah anugerah_Mu

ﻭَﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴْﻢُ ﺃَﻋْﻂِ ﻟَﻨَﺎ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﻣُﻌْﻤَﻠًﺎ # ﻭَﻟِﺮَﻋِﻴَّﺘِﻨَﺎ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﻳُﺪْﺧِﻞُ ﺍﻟْﺠِﻨَﺎﻥْ

Pangeran Maha pirsa nyuwun kula sedaya ilmu
Lan amal kula dados mlebet suarga
Duhai Yang Maha tahu Berikanlah kami ilmu dan amalan
Tuntun kami pada ilmu dan amalan menuju surga.

ﺑِﺠُﻮْﺩِﻙَ ﻳَﺎﺟَﻮَّﺍﺩْ ﻳَﺎﻭَﺍﺣِﺪُ ﻳَﺎﺻَﻤَﺪْ # ﺇِﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔَﺎﺋِﺰِﻳْﻦَ ﻓَﻮْﺯًﺍ ﻟِﻠْﺄَﺑَﺪْ

Pangeran Maha Loman, Suci, lan sineja
Mugi kula sedaya dadosa tiyang beja
Dengan kemuliaan-Mu duhai Yang Maha esa Jadikanlah kami kaum yang berbahagia.

ﻳَﺎ ﺳَﻤِﻴْﻊُ ﻳَﺎ ﺑَﺼِﻴْﺮُ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺟِﺪُ ﻳَﺎ ﺃَﺣَﺪْ # ﺳَﺄَﻟْﻨَﺎﻙَ ﻧِﻌْﻤَﺔً ﻟَﺎ ﺗُﺤْﺼِﻰ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺩْ

Duh Gusti Maha mireng, Mirsani, lan Ngijeni
Nyuwun kula ing nikmat ingkang tanpa ngitungi
Gusti Yang Maha Mendengar ,Melihat dan Tunggal Limpahkan nikmat yang tak dapat dihitung akal.

ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺻَﺎﺣِﺐُ ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮْﻥْ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﺭَﺩْ # ﺕَ ﺷَﻴْــــــــــــــﺌًـﺎ ﻭُﺟُﻮْﺩَﻩُ ﺃَﻧْﺖَ ﻣُﺮِﻳْﺪُ ﺍﻟْﻤُﺮَﺍﺩْ

Njenengan lamon kersa “Wujuda!” nuli ana
Mboten wonten halangan Njenengan lamon kersa
Engkau titahkan “Jadi!” maka jadilah ia
Tidak ada penghalang bagi-Mu jika Engkau kehendaki.

ﻳَﺎ ﻏَﻨِﻲُّ ﻳَﺎ ﺣَﻤِﻴْﺪُ ﻭَﻳَﺎ ﺭَﺯَّﺍﻕُ ﻗَﺪْ # ﺭَﺟَﻮْﻧَﺎ ﺳَﻠَﺎﻣَﺘَﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪَّﺍﺭَﻳْﻦِ ﻓَﻘَﻂْ

Duh Gusti Dzat kang sugih, pinuji, lan ngerizqini
Nyuwun kula mung slamet dunia akherat sami
Duhai Yang Maha kaya, Maha Pemberi rizqi
Selamatkan kami di dunia dan akhirat nanti.

ﺑِﺴْﻤِﻚَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﺣَﺼِّﻞْ ﺟَﻤِﻴْﻊَ ﻣَﺎ ﻗَﺼَﺪْ # ﻧَﺎﻩُ ﻣِﻦْ ﺫِﻛْﺮِﻙَ ﻭَﺍﻟﺘَّﺸَﻜُّﺮِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﻭْﻗَﺎﺕْ

Kelawan Asma Agung Tuan mugi hasil sedaya
seja sageda eling lan syukur sediakala
Dengan Nama Agung-Mu sampaikan tujuanku
untuk selalu ingat dan syukur sepanjang waktu.

ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴْﻢُ ﻳَﺎ ﻗَﻬَّﺎﺭُ ﺑِﻔَﻀْـــــــــــــ # ـــــــــﻠِﻚَ ﺳَﻠَّﻤْﺘَﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺄَﻫْﻮَﺍﻝِ ﻭَﺍﻟْﺄَﻓَﺎﺕْ

Duh Gusti ingkang Luhur, Agung, Murba mesesa Nyuwun slamet kula sedaya saking pancabaya
Duhai Yang Maha tinggi, Agung lagi Perkasa Selamatkanlah kami dari duka nestapa.

ﻳَﺎ ﺳَﻠَﺎﻡُ ﻳَﺎ ﺳَﻠَﺎﻡُ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻲَ ﺍﻟْﺤَﺎﺟَﺎﺕْ # ﻳَﺎ ﺭَﻓِﻴْﻊُ ﺍﺭْﻓَﻌْﻨَﺎ ﻋِﻨْﺪَﻙْ ﺃَﻋْﻠَﻰ ﺍﻟﺪَّﺭَﺟَﺎﺕْ

Duh Gusti ingkang paring sedaya hajat kula
Mugi nginggahaken kula ing drajat luhur mulya
Duhai Yang Maha damai, Pemenuh kebutuhanku Angkatlah kedudukan drajat kami di sisi_Mu.

ﻳَﺎ ﺃَﻭَّﻝُ ﻳَﺎ ﺃَﺧِﻴْﺮُ ﺳَﺄَﻟْﻨَﺎﻙَ ﺑِﻌَﺪْ # ﻟِﻚَ ﺭِﺿَﺎﺀً ﻣَﻘْﺮُﻭْﻧًﺎ ﺑِﺤُﺴْﻦِ ﺍﻟْﺈِﻋْﺘِﻘَﺎﺩْ

Duh Gusti kang Awal lan Akhir nyuwun kula sedaya
Karidhan Tuan sarta baguse tekad kula
Duhai Awal dan Akhir kumohon keadilan
Serta kerelaan dan kokohnya keyakinan.

ﺭَﺏِّ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻗِﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻔْﺴِﺪَﺍﺕْ # ﺳَﻠِّﻤْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺄَﻫْﻮَﺍﻝِ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻬْﻠِﻜَﺎﺕْ
Pangeran Maha luhur mugi paring pangreksa
Slamet saking sedaya pekewuh lan pengrisak
Yang Mulia, jagalah kami dari kerusakan
elamatkan dari bencana dan kehancuran.

ﻟَﻘَﺪْ ﺣَﻖَّ ﻗَﻮْﻟُﻚَ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮْﺏُ ﻓِﻲ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧِﻚْ # ﻣَﻦْ ﻋَﺮَﻓَﻚَ ﺑِﺠَﺪِّﻙَ ﻟَﻔِﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻚْ
Saestu leres dhawuh Tuan wonten ing Qur’an
Sapa wonge ma’rifat mlebu suarga Tuan
Sungguh benar Firman-Mu dalam Kitab Pembeda Sungguh Oang yang mengenal-Mu ialah ahli surga.

ﺍَﻟْﻘُﺮْﺃَﻥْ ﻛَﻠَﺎﻡُ ﺍﻟﻠﻪْ ﻛَﻠَﺎﻡُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟْﺤَﻨَّﺎﻥْ # ﻭَ ﺃَﺩْﺧِﻠْﻨَﺎ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﺮَﺍﺩِﻳْﺲَ ﺍﻟْﺠِﻨَﺎﻥْ
Al-Qur’an Dhawuh Allah, Gusti kang Mahawelas
Mugi dados lantaran mlebet suarga firdos
Al-Qur’an Firman-Mu Duh Gusti Yang Mahawelas
Masukkan kami ini ke dalam surga Firdaus.

ﻳَﺎ ﺣَﻔِﻴْﻆُ ﻳَﺎ ﻧَﺼِﻴْﺮْ ﻳَﺎ ﻭَﻛِﻴْﻞُ ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠﻪْ # ﺑَﺎﺭِﻙْ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴْﻦَ ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠﻪْ
Duh Gusti Dzat kang ngreksa, nulung lan kapercaya
mugi paringa berkah dateng kula sedaya
Duhai Maha Penjaga, Penolong, Terpercaya Curahkanlah berkah_Mu bagi kami semua.

Syair atau syiir diatas adalah termasuk dalam Kumpulan Pujian (syi'ir bahasa jawa) karya para waliyullah yang di baca sebagai pelengkap dzikir ghafilin.

Keutamaan mengamalkan Dzikir Ghafilin secara istiqamah , akan menjadikan kita terhindar dari lalai dan lupa akan Allah Aza Wajalla.

Demikian penjelasan lengkap tentang Bacaan Dzikir Ghafiliin.
Semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat mendapatkan syafaat dari Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.


AMIIN YAA RABBAL ‘ALAMIIN.

0 Response to "Dzikir Ghafilin pengertian dan keutamaan Dzikirullah lengkap"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel