Tata Cara,Doa Sholat Tasbih Lengkap,Beserta Niat dan Manfaatnya

Tata Cara,Doa Sholat Tasbih Lengkap,Beserta Niat dan Manfaatnya.

Ada bermacam-macam sholat sunah dalam islam salah satunya adalah sholat tasbih.
Sholat tasbih adalah sholat sunah yang dilakukan dengan membaca tasbih ketika sholat.

Dengan banyaknya bacaan tasbih yang kita baca,kita berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dan memberikan kemudahan dalam kehidupan.
Disebut sebagai sholat tasbih karena mengandung bacaan tasbih di dalam sholatnya.

Sholat tasbih memang tidak begitu populer sholat sunah lainya karena sholat tasbih sendiri adalah sholat sunah yang dikerjakan dalam momen - momen tertentu saja,contoh dalam momen tgl 10 bulan asyura dan Nisyfu Sya'ban

Kenapa dinamakan sholat tasbih.
karena dalam Sholat tasbih terdapat banyak bacaan tasbih.

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ

Subhanallah wal hamdu lillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar.

Didalam Sholat Tasbih sendir terdapat  banyak manfaat dan keistimewaan sholat tasbih.
Manfaat dan keistimewaan sholat tasbih sangat besar,karena dalam Al-quran banyak sekali perintah agar kita bertasbih kepada Alloh SWT.
Dengan bertasbih,kita mengakui bahwa Alloh SWT adalah Maha segala Maha.

Berikut ini beberapa ayat Al-quran yang menyuruh umat manusia bertasbih dalam keadaan apa pun.

"Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan,dan bertasbih-lah dengan memuji Tuhanmu,sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya,dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari,supaya kamu merasa senang.(Thoha/20:130)

Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, karena kamu berada dalam penglihatan Kami,dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu akan berdiri. (QS;At-Thur:52-48)

Maka bersabarlah kamu,karena sesungguhnya janji Allah itu benar,dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi(QS:Al-Mu’min;40-55).

Dari Firman Alloh diatas maka jelas terlihat betapa besar manfaat dan keistimewaan sholat tasbih.
Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan Umatnya untuk melakukan sholat tasbih sebab
Manfaat dan keistimewaan sholat tasbih yang begitu besar.
Beliau Nabi Muhammad SAW bahkan mengajarkan tata cara sholat tasbih kepada paman Beliau yaitu Abbas bin Abdul Muththalib R.A.

Tata Cara, Hukum dan Anjuran Sholat sunnah Tasbih

Dari Anjuran untuk membaca Tasbih sebanyak - bnyaknya, ada salah satu Sholat Sunnah yang dinamakan sholat sunnah Tasbih.
Adapun tentang hukum sholat tasbih Tata Cara,Doa Sholat Tasbih Lengkap.
sudah diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

ﻋَﻦْ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮْﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻠْﻌَﺒَّﺎﺱِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻤُﻄَّﻠِﺐِ ﻳَﺎ ﻋَﺒَّﺎﺱُ ﻳَﺎ ﻋَﻤَّﺎﻩْ ﺃَﻻَ ﺃُﻋْﻄِﻴْﻚَ ﺃَﻻَ ﺃُﻣْﻨِﺤُﻚَ ﺃَﻻَ ﺃُﺣِﺒُّﻮْﻙَ ﺃَﻻَ ﺃَﻓْﻌَﻞُ ﺑِﻚَ ﻋَﺸْﺮَ ﺧِﺼَﺎﻝٍ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻧْﺖَ ﻓَﻌَﻠْﺖَ ﺫَﻟِﻚَ ﻏَﻔَﺮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻟَﻚَ ﺫَﻧْﺒَﻚَ ﺃَﻭَّﻟَﻪُ ﻭَﺁﺧِﺮَﻩُ ﻗَﺪِﻳْﻤَﻪُ ﻭَﺣَﺪِﻳْﺜَﻪُ ﺧَﻄْﺄَﻩُ ﻭَﻋَﻤْﺪَﻩُ ﺻَﻐِﻴْﺮَﻩُ ﻭَﻛَﺒِﻴْﺮَﻩُ ﺳِﺮَّﻩُ ﻭَﻋَﻼَﻧِﻴَّﺘَﻪُ ﻋَﺸَﺮَ ﺧِﺼَﺎﻝٍ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﺃَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛْﻌَﺎﺕٍ ﺗَﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻓَﺎﺗِﺤَﺔَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭِﺳُﻮْﺭَﺓً ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻓَﺮَﻏْﺖَ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍﺀَﺓِ ﻓِﻲْ ﺃَﻭَّﻝِ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﻗَﺎﺋِﻢٌ ﻗُﻠْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ ﺧَﻤْﺲَ ﻋَﺸَﺮَﺓَ ﻣَﺮَّﺓً ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻛَﻊُ ﻓَﺘَﻘُﻮْﻟُﻬَﺎ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺭَﺍﻛِﻊٌ ﻋَﺸَﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮْﻉِ ﻓَﺘَﻘُﻮْﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗّﻬْﻮِﻱْ ﺳَﺎﺟِﺪًﺍ ﻓَﺘَﻘُﻮْﻟُﻬَﺎ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺳَﺎﺟِﺪٌ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻣِﻨَﺎﻟﺴُّﺠُﻮْﺩِ ﻓَﺘَﻘُﻮْﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺴْﺠُﺪُ ﻓَﺘَﻘُﻮْﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻓَﺘَﻘُﻮْﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﻓَﺬَﻟِﻚَ ﺧَﻤْﺲٌ ﻭَﺳَﺒْﻌُﻮْﻥَ ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﺗَﻔْﻌَﻞُ ﺫَﻟِﻚَ ﻓِﻲْ ﺃَﺭْﺑَﻊِ ﺭَﻛْﻌَﺎﺕٍ ﺇِﻥِ ﺍﺳْﺘَﻄَﻌْﺖَ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻴَﻬَﺎ ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﻳَﻮْﻡٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺎﻓْﻌَﻞْ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲْ ﻛُﻞِّ ﺟُﻤْﻌَﺔٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟََﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻬْﺮٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞُ ﻓَﻔِﻲْ ﻛُﻞِّ ﺳَﻨَﺔِ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲْ

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah berkata kepada Abbas bin Abdul Muththalib:
 “Hai Abbas, hai pamanku,maukah engkau aku beri?
Maukah engkau aku kasih?
Maukah engkau aku beri hadiah?
Maukah engkau aku ajari sepuluh sifat (pekerti)?
 jika engkau melakukannya,Alloh mengampuni dosamu:dosa yang awal dan yang akhir,dosa yang lama dan yang baru,dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja,dosa yang kecil dan yang besar,dosa yang rahasia dan terang-terangan.

Engkau shalat empat rokaat.
Pada setiap rokaat engkau membaca Al-Fatihah dan satu surat al quran.
Jika engkau telah selesai membaca (surat) pada awal rokaat,sementara engkau masih berdiri,engkau membaca,
"Subhanallah,walhamdulillah walaa ilaaha illalloh,wallohu akbar"
 sebanyak 15 kali.
Kemudian ruku’,maka engkau ucapkan (tasbih) itu sebanyak 10 kali.
Kemudian engkau angkat kepalamu dari ruku’,lalu ucapkan (tasbih) itu sebanyak 10 kali.

Kemudian engkau sujud,ketika sujud engkau ucapkan (tasbih) itu sebanyak 10 kali.
Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud,maka engkau ucapkan (tasbih) itu sebanyak 10 kali.
Kemudian engkau bersujud,lalu ucapkan (tasbih) itu sebanyak 10 kali.
Kemudian engkau angkat kepalamu, maka engkau ucapkan (tasbih) itu sebanyak 10 kali.
Maka itulah 75 (tasbih) pada setiap satu rakaat.
Engkau lakukan itu dalam empat rakaat.

Jika engkau mampu melakukan (shalat) itu tiap sehari sekali,maka lakukanlah! Jika engkau tidak melakukannya,maka (lakukan) setiap bulan sekali!
Jika tidak,maka (lakukan) setiap tahun sekali! Jika engkau tidak melakukannya,maka (lakukan) sekali seumur hidupmu. (HR: Abu Dawud)

Menurut tuntunan tata cara sholat tasbih sesuai sunah nabi,ada 300 kali tasbih yang harus dibaca dalam sholat sunah tersebut.
Hukum sholat sunnah sendiri sebenarnya artinya adalah boleh dilakukan boleh tidak.
Namun akan lebih baik lagi jika kita bisa melakukannya,karena selain mendapat pahala yang lebih kita jadi akan lebih dekat dengan Alloh SWT dan memantapkan iman kita.
Beliau Nabi Muhammad SAW saja menganjurkan kita atau umat muslim untuk melakukan sholat tasbih.

Keutamaan sholat Tasbih

Beberapa Manfaat, fadillah dari Sholat tasbih yang akan kita dapatkan, sholat Tasbih memiliki berbagai keutamaan diantaranya Adalah ;

۠*Menghapus dosa
Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,Rosulullah SAW pernah bersabda
jika engkau melakukannya,Alloh mengampuni dosamu:dosa yang awal dan yang akhir,dosa yang lama dan yang baru,dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil dan yang besar,dosa yang rahasia dan terang-terangan.

*Menambah timbangan amal.

Rosululloh SAW bersabda:

ﻛَﻠِﻤَﺘَﺎﻥِ ﺧَﻔِﻴْﻔَﺘَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠِّﺴَﺎﻥِ ﺛَﻘِﻴْﻠَﺘَﺎﻥِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤِﻴْﺰَﺍﻥِ ﺣَﺒِﻴْﺒَﺘَﺎﻥِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ : ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ

Artinya:
Ada dua kalimat yang keduanya ringan diucapkan di lidah namun memberatkan timbangan amal dan keduanya disukai oleh Allah,yaitu:
Subhanallahi wa bi hamdihi subhanallahil azhim (HR. Bukhari dan Muslim).

*Mempermudah menghadapi cobaan.

Sholat tasbih mempunyai keutamaan dapat membantu kita dalam menghadapi masalah karena dengan mengerjakan sholat tasbih akan menangkan hati dan jiwa kita.
Dengan membaca kalimat tasbih,insyAlloh Alloh akan memberikan kemudahan distiap urusan.

baca juga:Tata cara,Niat sholat Istiharoh.

*Memiliki Perkebunan Kurma.

Umat muslim yang melaksanakan sholat tasbih akan memiliki perkebunan kurma di surga kelak.
Hal tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi seperti berikut ini :

ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻏُﺮِﺳَﺖْ ﻟَﻪُ ﻧَﺨْﻠَﺔٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ

Artinya:
Barangsiapa yang mengucapkan kalimat tasbih subhanallohil azhimi wa bi hamdihi,maka ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga.( HR.AT-Tirmidzi )

Nabi Muhammad SAW pernah memberi saran kepada pamannya Abbas bin Abdul Muththalib untuk melakukan sholat tasbih meski hanya sekali seumur hidup.
Pada kesempatan kali ini,kami hadirkan scara sholat tasbih yang baik dan benar,untuk sama - sama kita pelajari.

Tata cara sholat Tasbih yang benar

Waktu mengerjakan sholat tasbih,sholat tasbih dapat dilakukan kapan saja,namun ada beberapa ketentuan diantaranya:
Tidak boleh dilakukan ketika munculnya matahari yaitu setelah sholat subuh dan sebelum duhur.
Tidak boleh dilakukan ketika matahari terbenam yaitu setelah sholat ashar.
bisa dikerjakan 4 atau 2 rokaat dengan satu salam.

Tata cara sholat tasbih:

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,Nabi Muhammad menerangkan bahwa setidaknya ada 300 jumlah tasbih yang kita baca selama empat rakaat ketika sholat tasbih.
Yaitu, dalam satu rakaat bacaan tasbih di baca selama masing-masing 15 kali ketika berdiri,10 kali ketika ruku,10 kali setelah ruku ,10 kali ketika sujud (dikali 2 sujud=20)dan 10 kali ketika duduk diantara dua sujud.
Maka total dalam satu rakaat ada 75 tasbih yang kita baca.

Berikut uraian tata cara sholat tasbih yang benar:

1. Membaca Niat.

Niat sholat tasbih:

اﺻَﻠِّﻲْ ﺳُﻨَّﺔَ ﺍﻟﺘَﺴْﺒِﻴْﺢِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻟِﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Usholi sunnatat tasbihi rok ataini lillahi ta ala

Artinya:
Aku niat sholat tasbih dua rakaat karena Allah Ta ala.

Niat sholat tasbih empat rokaat:

اﺻَﻠِّﻲْ ﺳُﻨَّﺔَ ﺍﻟﺘَﺴْﺒِﻴْﺢِاربع ﺭَﻛَعَات ﻟِﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

usholli sunnatattasbihi arba'a rokaati lillahi ta'ala.

Artinya:
Aku niat sholat sunah tasbih empat rokaat karena Alloh.

2. Takbiratul ihrom
3. Membaca doa iftitah
4. Membaca surat Al-fatihah
5. Membaca surat Al-qur an.
Setelah membaca surat Al-Qur an,diteruskan dengan membaca tasbih sebanyak 15 kali seperti di bawah ini:

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮ

Subhanallah,Walhamdulillah, walaa ilaaha illa allah, wallahu akbar.

Artinya:
Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar.

6. Ruku dan membaca doa ruku
Dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali.

7.I'idal dan membaca bacaan I'tidal
Dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali.

8.Sujud dan membaca bacaan sujud
Dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali.

9.Duduk diantara dua sujud dan membaca doa sujud.

Dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 10 kali.

10.Sujud untuk yang kedua kali
Dilanjut dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali.

11.Berdiri mengerjakan roka'at yang kedua
(mengulangi bacaan seperti yang dilakukan pada rokaat pertama).

12.Duduk Tasyahud akhir.

Pada saat duduk tasyahud akhir,membaca tasbih dilakukan terlebih dahulu sebelum membaca doa tasyahud akhir sebanyak 10 kali.

Hal yang dianjurkan saat melakukan sholat tasbih:
Ketika membaca surat Al-Qur an setelah membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk mengutamakan bacaan sholat yang dimulai dengan lafadz tasbih
seperti:
Surat Al-Hadid,Al-Hasyr,As-Shaf,At-Taghabun atau surat pendek seperti Az-Zalzalah,Al- Adiyat,Al-Takatsur,dan Al-Ikhlas.
Membaca lafadz tasbih yang memuji nama Allih SWT setelah melakukan sholat tasbih seperti berikut ini:

Subhaana malaa ya lamu qodrohu ghoiruhu walaa yablughul waashifuuna shifatah. Subhaana robbiyal Aliyyil a lal wahhaab

Artinya:
Maha suci Alloh,yang tidak seorangpun mengetahui betapa besar keagungan-Nya melainkan Dia sendiri.
Dan tidak ada seorangpun yang mampu memberikan sifat kepada-Nya dengan sifat yang sebenarnya.
Maha suci Alloh,Rabb yang Maha memiliki ketinggian di atas segala yang mempunyai pemberian.

Sesudah itu membaca bacaan tasbih seperti berikut ini:

Allahumma inni as aluka taufiqa ahlil huda,wa a amala ahlil yaqin,wa munashahata ahlit taubah, wa azma ahlis shabri,wa wajala ahlil khassyyah,wa thalaba ahlir raghbah,wa ta abbuda ahlil wara i,wa irfana ahlil ilmi hatta akhafak.

Artinya:
Ya Allah aku meminta padaMu pertolongan (melakukan kebaikan) sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan tinggi, nasihat-nasihat orang yang ahli bertaubat, kemauan kuat yang dimiliki orang-orang yang ahli bersabar, kesungguhan orang-orang yang selalu takut (padaMu), permintaan orang-orang yang selalu cinta (padaMu), beribadahnya orang-orang yang ahli menjaga diri dari perkara subhat, pengetahuan orang-orang yang ahli dalam ilmu (agama) sehingga aku pun dapat takut kepada Mu.

Doa setelah sholat tasbih

Berdoa sesudah melakukan sholat Tasbih agar ,sholat tasbih menjadi sempurna dan mendapatkan keutamaan dan manfaatnya.
.
Berikut bacaan Doa setelah sholat Tasbih;

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲْ ﺃَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺗَﻮْﻓِﻴْﻖَ ﺃَﻫْﻞِ ﺍْﻟﻬُﺪَﻯ ﻭَ ﺃَﻋْﻤَـﺎﻝَ ﺃَﻫْﻞِ ﺍْﻟﻴَﻘِﻴْﻦِ ﻭَ ﻣُﻨَﺎﺻَﺤَﺔِ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟﺘَّﻮْﺑَﺔِ ﻭَ ﻋَﺰْﻡَ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟﺼَّﺒْﺮِ ﻭَ ﺟِﺪَّ ﺃَﻫْﻞِ ﺍْﻟﺨَﺸْﻴَﺔِ ﻭَ ﻃَﻠَﺐَ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟﺮَّﻏْﺒَﺔِ ﻭَ ﺗَﻌَﺒَﺪَ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻮَﺭَﻉِ ﻭَ ﻋِﺮْﻓَﺎﻥَ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﺣَﺘَّﻰ ﺃُﺧَﺎﻓَﻚَ . ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲْ ﺃَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﻣَﺨَﺎﻓَﺔَ ﺗُﺤْﺠِﺰُﻧِﻲْ ﻋَﻦْ ﻣَﻌَﺎﺻِﻴْﻚَ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﻋْﻤَﻞَ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻋَﻤَﻼً ﺃَﺳْﺘَﺤِﻖُّ ﺑِﻪِ ﺭِﺿَﺎﻙَ ﻭَ ﺣَﺘَّﻰ ﺃُﻧَﺎﺻِﺤُﻚَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺘَّﻮْﺑَﺔِ ﻭَ ﺧَﻮْﻓًﺎ ﻣِﻨْﻚَ ﻭَ ﺣَﺘَّﻰ ﺃُﺧْﻠِﺺَ ﻟَﻚَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴْﺤَﺔَ ﺣُﺒًّﺎ ﻟَﻚَ ﻭَ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﺗَﻮَﻛَّﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻓِﻲ ﺍْﻷُﻣُﻮْﺭِ ﻛُﻠِّﻬَﺎ ﻭَ ﺃُﺣْﺴِﻦَ ﺍﻟﻈَﻦِّ ﺑِﻚَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟﻨُّﻮْﺭِ . ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺃَﺗْﻤِﻢْ ﻟَﻨَﺎ ﻧُﻮْﺭَﻧَﺎ ﻭَﺍﻏْﻔِﺮْﻟَﻨَﺎ ﺇِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُّﻞِّ ﺷَﻴْﺊٍ ﻗَﺪِﻳْﺮٌ، ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﺃَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴْﻦَ .


Allahumma inni as aluka taufiqo ahlil huda,wa a'mala ahli yaqin,wamuna shohati ahli taubah,wa 'azma ahlishobri,wajida ahli khosyati,wa tholaba ahli rghbah,wata'abada ahlil waro'i,wa irfana ahlil ilmi,hatta ahofaka.
allohumma ini asaluka mahofata tuhjizuni 'ani ma'asika hata a'mala bitho'atika amalan astahiqu bhi ridhoka,wahata unashiuka,fi taubati  wahaufan minka,wahata uhlisho laka nashiata huban laka,wahata atwakala 'alaika,fi umuri kulaha,wauhsina dhoni bika,subhana khaliqin nur.
robbana atmimlana nurona waghfirlana inaka 'ala kuli saiin qodir.
birohmatika ya arrhamarrohimin.

Artinya :

Ya Alloh,aku memohon kepada-Mu taufiq Orang-orang yang mendapat petunjuk,amalan Orang-orang yang mempunyai keyakinan berpengaruh,ketulusan Orang-orang yang bertaubat,keteguhan hati Orang-orang yang tabah,kesungguhan Orang-orang yang takut kepada-Mu,permohonan Orang-orang yang mengharapkan-Mu,Ibadah (ketaatan)dan kebijakan ilmu,sehingga aku takut kepada-Mu.
ya Alloh aku memohon kepada-Mu perasaan takut yang dapat menghalangiku berbuat maksiat,sehingga aku dapat melaksanakan suatu amalan untuk mentaati perintah-Mu,yang dengan amalan itu berhak mendapat ridho-Mu,sampai aku sanggup memurnikan taubatku karena takut kepadamu.
Mengikhlaskan nasihat-Mu karena cintaku kepada-Mu.
Dan aku bertawakkal kepada-Mu dalam segala urusan karena persangkaan baikku kepada-Mu Maha Suci Dzat yang menciptakan cahaya.
ya Tuhan kami sempurnakanlah cahaya untuk kami dan ampunilah kami bahwasanya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Penyayang.

Demikian Tata Cara,Doa Sholat Tasbih Lengkap,Beserta Niat dan Manfaatnya,yang bisa kita pelajari dan amalkan bersama.
Dan Akan lebih baik jika kita istiqomah mengamalkanya insyaalloh akan menjadikan kita lebih dekat dan bertaqwa kepada Allah SWT.
semoga bermanfaat.

0 Response to "Tata Cara,Doa Sholat Tasbih Lengkap,Beserta Niat dan Manfaatnya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel