Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).

Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).

Sebuah momen yang datang setahun sekali dimana suatu hitungan tahun berahir dan diawali dengan tahun yang bertambah atau biasa dibilang tahun baru atau awal Tahun.
Beberapa dari kita terkadang membikin sebuah resolusi untuk menyambut atau memulai Tahun baru.
Ada beberapa jenis penanggalan yang diikuti.
berikut beberapa jeniis tersebut:


1. Penanggalan Masehi

Penanggalan Masehi berpatokan pada 
revolusi Bumi terhadap matahari
penanggalan dimulai dari tanggal 1Januari dan berahir tanggal 31 Desember,penanggalan Masehi digunkan sebagai penanggalan internsional.

2.Penanggalan Islam atau penanggalan Hijriyah.
penanggalan Islam berdasarkan pada revolusi Bulan.
Penanggalan Islam ini digunakan sebagai patokan Umat islam seluruh Dunia untuk menetukan awal ramadhan,hari raya idul fitri,hari raya idul adha.
Metode penanggalan Islam yang berpatokan pada revolusi bulan,mulai dari bulan mati dan bulan baru juga digunakan untuk menentukan awal tahun dan ahir tahun Hijriyah.

3.Penanggalan Jawa.
penanggalan jawa adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh
Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, sistem
Penanggalan Hindu, dan sedikit penanggalan Julian yang merupakan bagian budaya Barat.

Dalam tradisi Islam atau kebiasaan umat islam,khususnya di Nusantara untuk menyambut atau mengawali Tahun Baru ada Doa - Doa yang dipanjatkan,berikut sedikit penjelasan tentang Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun,Bacaan Arab,latin,dan Artiny serta Tata cara berdoa di Awal dan Ahir Tahun,

*Bacaan Doa Ahir Tahu Islam:
Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).


ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺍﻟِﻠّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ , ﻭَﺻَلَی ﺍﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِ ﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺩَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢْ , ﺍَﻟَّﻠﻬُﻢَّ ﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖُ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺴَّﻨَﺔِ ﻣِﻤَّﺎ ﻧَﻬَﻴْﺘَﻨِﻲ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﻤَﻢْ ﺍَﺗُﺐْ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﺍَﻡْ ﺗَﺮْﺿَﻪُ ﻭَﻟَﻢْ ﺗَﻨْﺴَﻪُ ﻭَﺣَﻠَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑَﻌْﺪَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻋُﻘُﻮ ﺑَﺘِﻰ ﺍِﻟَﻲ ﺍﺗَّﻮْﺑَﺔِ ﻣِﻨْﻪُ ﺑَﻌْﺪَ ﺟُﺮْﺍَﺗِﻰْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺘِﻚَ ﻓَﺎﺀِﻧِّﻰ ﺍَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻭَﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖُ ﻓِﻴْﻬَﺎ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺮْﺿَﺎﻩُ ﻭَﻭَﻋَﺪْﺗَﻨِﻰ ﻋَﻠَﻪِ ﺍﻟﺜَّﻮَﺍﺏَ ﻓَﺎَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺍَﻟَّﻠﻬُﻢَّ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳْﻢُ ﻳَﺎﺫَﺍﺍﻟْﺠَﻠَﺎﻝِ ﻭَﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ ﺍَﻥْ ﺗَﺘَﻘَﺒَّﻠَﻪُ ﻣِﻨِّﻰ ﻭَﻻَ ﺗَﻘْﻄَﻊْ ﺭَﺟَﺎﺋِﻰْ ﻣِﻨْﻚَ ﻳَﺎﻛَﺮِﻳْﻢُ ﻭﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻰِّ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢْAlalhamdulillahirabbil 'alaamiin wa shalallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa salam. Allahumma maa 'amiltu fii haadzihis sanatilmimmaa nahaitanii 'anhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta 'alayya ba'da qudratika 'alaa 'uquubatii wada' antanii ilattaubati minhu ba'da juratii 'alaa ma’shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa 'amiltu fiihaa mimmaa tardlaa hu wawa' adtanii 'alaihits tsawaaba fa as alukallaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa li walikraami an tataqabbalaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam.

Artinya;
Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Alloh, Tuhan seluruh alam. Semoga Alloh melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya Alloh,segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan Mu,
Sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang Mu),yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya,dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itu ya Alloh,saya mohon ampunan Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan Mu.
Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini,berupa amal perbuatan yang Engkau ridhoi dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala,saya mohon kepada Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah,wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan,semoga berkenaan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada Mu,wahai Dzat Yang maha Pemurah.
Dan semoga Alloh memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad,keluarga dan sahabatnya.

*Bacaan Doa Awal Tahun Islam.
Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).


ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ , ﻭَﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣَﺤَﻤَّﺪٍ ﺍَﺷْﺮَﻑِ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴْﻦَ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴْﻦَ . ﺍﻟَّﻠﻬُﻢَّ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻻَﺑَﺪِﻱَّ ﺍﻟْﻘَﺪِﻯْﻢُ ﺍﻻﻭَّﻝُ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﻓَﻀْﻠِﻚَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﺍﻟْﻤُﻌَﻮَّﻝِ ﻭَﻫﺬَﺍ ﻋَﺎﻡٌ ﺟَﺪِﻳْﺪٌ ﻗَﺪْ ﺍَﻗْﺒَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻧَﺴﻌَﻠُﻚَ ﺍﻟْﻌِﺼْﻤَﺔَ ﻓِﻴْﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴﻄَﺎﻥِ ﻭَﺍَﻭْﻟِﻴَﺎ ﺋِﻪِ ﻭَﺟُﻨُﻮ ﺩِﻩِ , ﻭًﺍﻟْﻌَﻮْﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲِ ﺍﻻَﻣَّﺎﺭَﺓِ ﺑِﺎﻟﺴُّﻮْﺀِ ﻭَﺍﻻِﺷْﺘِﻐَﺎﻝَ ﺑِﻤَﺎ ﻳُﻘَﺮِّﺑُﻨَﺎ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺯُﻟْﻔَﻰ , ﻳَﺎﺫَﺍﻟﺠَﻠَﺎﻝِ ﻭَﺍﻻِﻛْﺮَﺍﻡِ ﻳَﺎﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّ ﺍﺣِﻤِﻴْﻦَ . ﻭﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠِّﻢَ . ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎ ﻟَﻤِﻴْﻦَ .


Alhamdulillahirabbil 'alamiin.
Wa shallallahu 'alaa (sayyidinaa) Muhammadin asrofil mursaaliin wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii ajmain.
Allaahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu, wa 'alaa fadhlikal 'azhimi wuzuudikal mu’awwali wa haadza 'aamun jadidun qad aqbala ilaina nas'aluka 'ishmata fiihi minashy syaithaani wa auliyaa'ihi wa junuudihi wal'auna 'alaa haadzihin nafsil ammaarati bis suu'i wal isytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa yaa dzal jalaali wal ikram yaa arhamar raahimin, wa shallallahu 'alaa sayyidina Muhammadin wa 'alaa 'aalihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamiin.

Artinya:
Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Alloh Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah Mu yang Agung dan Kedermawanan Mu tempat bergantung.
Dan ini tahun baru benar benar telah datang. Kami memohon kepada Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepadaMu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.
Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya. Dan segala puji milik Alloh, Tuhan sekalian Alam.

Adapun Tata Cara Doa Awal Tahun dan Ahir Tahun dalam islam adalah sebagai berikut

Untuk pembacaan doa akhir tahun maupun doa awal tahun  memiliki tata cara tersendiri untuk pelaksanaannya,Hal ini diharapkan agar doa ini lebih mengena tepat di akhir tahun dan di awal tahun hijriyahnya.
Berikut ini merupakan beberapa tata cara ataupun waktu yang tepat untuk membaca doa akhir tahun maupun doa awal tahun.
Menurut beberapa sumber, doa akhir tahun lebih disarankan untuk dibaca sebanyak tiga kali pada waktu antara yaitu waktu ashar dengan waktu maghrib di hari terakhir bulan Dzulhijjah atau sekitar tanggal 29 atau 30 Dzulhijjah.
Dengan doa ini kita memohon agar kita dapat mengakhiri akhir tahun tersebut dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanallahu wa ta’ala.

Doa yang di panjatkan tak harus sama dengan doa di atas, yang terpenting adalah doa ini merupakan rasa permohonan ampun kita atas segala perbuatan kita yang melakukan apasaja yang sebenarnya dilarang oleh Nya.
Dan memohon agar Allah meridhoi segala amal saleh yang kita perbuat selama satu tahun sebelumnya.
Selanjutnya doa awal tahun dibaca saat ataupun usai waktu maghrib dengan membaca doa awal tahun sebanyak 3x,yakni pada saat kita memasuki awal tahun hijriyah, yakni tanggal 1 Muharam. bacaan doa akhir tahun dan awal tahun ini merupakan ungkapan rasa syukur dan permohonan peningkatan amal kebajikan dan ketaqwaan kita kepada Alloh SWT.

Untuk melengkapi Artikel kali ini kami suguhkan puisi Selamat Tahun Baru.

#SELAMAT TAHUN BARU.
Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).


Yang tertutup kidung sumbang
Yang terkoyak janji
Yang merasa terberi ;percuma..
Cuma cuma...
Semua Hanya ceritra kau karang
Hanya intrik penuh fiktif
dari egomu hasrat..
Mari....
Perbarui jiwa
perbarui rasa
perbarui semua
penuhi dengan inspirasi..
Tatap masa yang akan datang.
Biarkan Buram tetap dibelakang Jadikan cahaya jadikan pandu
 Selamat Tahun Baru
semoga semua membiru
penuh bahagia baru.....


Selanjutnya Doa Ahir tahun sebaiknya kita isi dengan sebuah pengakuan atas dosa dosa,dan menyesalinya.

Baca juga;Niat dan Tata cara Sholat Taubat

Selain pengakuan kesalahan dan dosa untuk doa akhir tahun,
Untuk Doa Awal Tahun bisa kita isi dengan pengharapan juga tentang permohonan perlindungan,ketetapan iman Islam kepada sang penguasa alam dan sang pemilik qadho' maupun qodar.

Agar  kita selalu ingat bahwa segala kuasa hanya milik Alloh ta'ala Alloh 'aza wajalla.
demikian ulasan tentang Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).
kita sebagai Manusia hanya bisa berencana dan berharap sedangkan Hasil hanya Alloh  yang menentukan segala sesuatunya.
 Wallohu a'lam.

0 Response to "Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap)."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel